ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ “เครื่องหมายขาวดำ” มีลักษณะเป็นแถบสีขาวสลับสีดำ แสดงหรือทำให้ปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นั่นหมายความว่า สีขาว-ดำดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นว่าตรงนี้มีขอบฟุตปาธเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีการระบุแต่อย่างใดว่า ห้ามจอด หรือ ห้ามหยุด บริเวณดังกล่าว ทว่าจะสามารถจอดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า จุดนั้นเป็นที่คับขันหรือเข้าข่ายเป็นที่ห้ามจอดหรือไม่ ซึ่งหากคุณไปจอดตรงแถบสีขาว-ดำแล้วดันไปกีดขวางทางรถคันอื่นที่ต้องเข้าจอดบริเวณนั้น เช่น รถโดยสารประจำทางที่จะต้องเข้าป้ายรับผู้โดยสาร ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน

สรุปแล้วคือ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนจอดบริเวณขอบถนนสีขาว-ดำ ว่าไปกีดขวางการเดินรถหรือไม่ หากว่าไม่… ก็ทำการจอดรถได้เลย