รถยนต์ทุกคันเมื่อผ่านการใช้งานถึงช่วงเวลาหนึ่ง หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการต้อง “ซ่อม” ขึ้นอยู่กับว่าจะซ่อมมากหรือซ่อมน้อย และหากอะไหล่บางชิ้นซ่อมไม่ได้ ก็ไม่แคล้วต้องเปลี่ยนใหม่ รู้หรือไม่ว่าหากถึงเวลาต้องเปลี่ยนมันขึ้นมา อะไหล่ชิ้นใดมีราคาแพงที่สุด?