เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถ โดนจับปรับเท่าไหร่?

พ.ร.บ. จราจรทางบก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 มาตรา 43 ได้ชี้แจงเอาไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนา (สมอลล์ทอล์ก) เท่านั้น โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์”

นั่นหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะพิมพ์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ ไลน์ หรือ เฟซบุ๊ก หรือจะกดดูแผนที่ผ่าน GPS หรือ Google Maps หากเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่ขับรถอยู่ ก็มีความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น ตำรวจจราจรมีสิทธิ์จับปรับได้ทุกกรณีตั้งแต่ 400-1,000 บาท

สำหรับทางแก้ไข หนทางที่ดีที่สุดคือ การไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถโดยเด็ดขาด หรืออาจจะติดตั้งอุปการณ์เสริมที่ใช้เกี่ยวกับโทรศัพท์ เช่น หูฟัง หรืออุปกรณ์ที่วางตั้งโทรศัพท์ นอกจากจะไม่โดนจับปรับแล้ว ยังปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณอีกด้วย